MODLITWA
ZA MISJE I MISJONARZYWszechmogący Boże, niech się święci Twoje Imię, niech cała ziemia stanie się Twoim Królestwem. Spójrz na rozległe pola misyjnej pracy i poślij licznych robotników na swoje żniwo.

Błogosław wszystkim, których powołałeś do współpracy w Twoim misyjnym, zbawczym dziele i spraw, aby z odwagą i zapałem nieśli światu Ewangelię. Niech idą i głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim narodom, zwłaszcza tym, którzy Cię jeszcze nie znają.

Wejrzyj na ich trud i poświęcenie z jakim oddają się dziełu ewangelizacji, wspieraj ich swoją łaską i dodawaj sił, aby wierni swemu powołaniu, przyczyniali się do szerzenia i wzrostu Twojego królestwa na ziemi.

Spraw prosimy, aby przez ich posługę, wszyscy ludzie poznać mogli Ciebie Jedynego Boga, głosić Twoją chwałę i osiągnąć wieczne zbawienie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen