Św. Teresa z Lisieux (1873-1897)

Patronka Misji i Doktor Kościoła
ROZWÓJ WRAŻLIWOŚCI MISYJNEJ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

s. Maristella od Jezusa CSCIJ
(Praca magisterska)

KOŚCIÓŁ WE FRANCJI I MISJE W XIX WIEKU
1. Sytuacja polityczna i religijna Francji w XIX wieku
2. Rozwój misji we Francji w XIX wieku

ŚWIAT RODZINNY ŚW. TERESY MARTIN
1. Zelia Guérin i jej rodzice
2. Ludwik Martin i jego rodzice
3. Zelia i Ludwik Martin i ich dzieci

POWOŁANIE MISYJNE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
1.Teresa i jej duch misyjny przed wstąpieniem do Karmelu
2. Realizacja powołania misyjnego w Karmelu
2.1. „Być Miłością w Sercu Kościoła”
2.2. Dzieło miłości
3. Misyjny charakter ostatnich dni Teresy

ZAKOŃCZENIE

O misyjności